Escribe las siguientes palabras que tienen 4 letras: casa, rosa, mesa, pelo, mapa, gato, cara, papá, mamá, ropa, mano, mono, mula, piso, malo, pato, pavo.

Ejemplo: _s_ _a_ _p_ _o_

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___